10 gode lederregler – for en bedre lederhverdag!

  • Sett opp tydelige mål

  • Prioriter dine oppgaver strengt

  • Fastsett utvetydelige frister

  • Vær hensynsløs overfor avbrytelser

  • Deleger så snart som mulig

  • Unngå utsettelser

  • Avsett tid til viktige ting

  • Lær å si nei – vennelig – men tydelig

  • Still krav til effektive møter

  • Hold orden på skrivebordet